Διεθνής Έκθεση
   
   

Τοποθέτης

 

 

 

Ελάτε στην Δάπεδο & επένδυση τοίχων και ενημερωθείτε για ότι καινούργιο για μάρμαρα και πέτρες, για εργαλεία και υλικά, καθώς και για νέες τεχνικές.

• Κάντε διασυνδέσεις με εμπόρους, αντιπροσώπους και κατασκευαστές και γενικότερα με ανθρώπους που θα μπορούσατε να κάνετε δουλείες και να αποκτήσετε κέρδη.
• Βρείτε έξυπνες τεχνικές λύσεις, και μεθόδους τοποθέτησης που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε και στη δουλειά σας.
• Μάθετε πόσο σημαντικό είναι το δίπλωμα του τοποθέτη και πως μπορείτε να το αποκτήσετε.